Docent: Een veilig en constructief klimaat

in de klas

 

Een veilig en constructief klimaat in de klas is van cruciaal belang om van peer-assessment

een succes te maken.

En het vraagt een zekere mate van vertrouwdheid met deze manier van werken en duidelijke

richtlijnen over hoe leerlingen elkaar op een constructieve manier feedback kunnen geven.

Constructieve feedback is feedback die:

- past bij de opdracht en de vooraf opgestelde criteria,

- zo geformuleerd is dat hij duidelijk is voor de ontvanger en

- zo geformuleerd is dat de ontvanger er iets mee kan aanvangen.

 

Over het respectvol omgaan met elkaar kunnen op voorhand goede afspraken gemaakt worden.

Houd er ook rekening mee dat leerlingen zich ongemakkelijk kunnen voelen als ze een oordeel moeten geven over het werk van een andere leerling.

Of dat vriendjespolitiek de beoordeling van een leerling kan beïnvloeden.

 

Zichzelf en elkaar beoordelen kan in het begin bedreigend overkomen. Wil je leerlingen laten wennen aan deze manier van evalueren dan kunnen volgende werkvormen helpen om de drempel te verlagen.