Peer-assessment

 

Peer-assessment: Leerlingen leren door elkaar te evalueren.

 

Bij peer-assessment nemen de leerlingen de rol van evaluator op zich.

Leerlingen beoordelen elkaars werk.

Dit doen ze aan de hand van criteria die ze samen met de leerkracht hebben opgesteld

(co-assessment) of die de leerkracht op voorhand heeft opgegeven.Via peer-assessment kunnen leerlingen zowel:

  • elkaars producten,
  • het taakgericht werken of
  • het groepsgebeuren beoordelen.

 

De beoordeling van een peer heeft soms meer effect dan de beoordeling van een volwassene.

Het is een evaluatiemethode die goed past binnen de idee van medeverantwoordelijkheid

van leerlingen bij hun eigen leerproces.

 

Leerlingen onderling  feedback laten uitwisselen maakt samenwerkend leren mogelijk en genereert een groot leereffect.

 

Peer-assessment heeft vooral als doel de leerlingen te ondersteunen in hun leerproces en minder om een eindbeoordeling te krijgen.

 

Bij peer-assessment is de leerkracht niet langer de instructeur maar de begeleider en

monitor van het proces.Maak jouw eigen website met JouwWeb