Docent: Wat is peer-assessment?

 

Assessment is een heel specifieke en veel omvattende, ‘brede’ vorm van evalueren.

Assessment legt de nadruk op de integratie van evaluatie, leren en instructie.

Evaluatie maakt met andere woorden deel uit van de klaspraktijk en helpt ook om die klaspraktijk gericht bij te sturen in functie van de leerbehoeften van de leerlingen.

 

De essentie van peer assessment is dat gelijken elkaars producten beoordelen en

elkaar van feedback voorzien, met de bedoeling om beide partijen ervan te laten leren en

het product beter te maken.

De feedback en de beoordeling zijn niet bedoeld om falen of slagen vast te stellen, maar

als startpunt in een proces van uitwisseling van denkbeelden en constructieve feedback.

Dat kan alleen als er een sfeer is van veiligheid en gelijkwaardigheid

 

 Assessment is dus meer dan enkel ‘meten’, maar gaat ook over:

  •  leerlingen betrekken bij ontwerp en uitvoering van de evaluatie;
  •  nagaan van basiskennis en het kunnen toepassen van kennis, vaardigheden en attitudes;
  •  aandacht hebben voor proces en eindproduct om tijdig te kunnen bijsturen;
  •  informatie verwerven voor de leerkracht over onderwijsgedrag en mogelijkheden tot aanpassing;
  •  nagaan of de leerlingen kennis kunnen gebruiken (kennisconstructie) eerder dan dat we nagaan of ze de leerstof uit het hoofd geleerd hebben (kennisreproductie);
  •  ten slotte kan assessment het beste worden toegepast in authentieke en levensechte  situaties.

 

Er worden een drietal evaluatiewijzen onderscheiden:

Het gaat om co-assessment waarbij leerlingen zelf evaluatiecriteria ontdekken en bepalen.

Self-assessment waarbij leerlingen zichzelf evalueren en peer-assessment waarbij leerlingen elkaar evalueren.