Co-assessment

 

Co-assessment: Leerlingen betrekken door samen leerdoelen te bepalen

Co-assessment betrekt de leerlingen bij hun leerproces doordat de leerlingen samen met  

de docent de criteria bepalen en zicht krijgen op de leerdoelen.

Dit heeft een positieve invloed op de intrinsieke motivatie van de leerlingen.

Concreet kan het gaan om criteria voor het evalueren van een spreekopdracht,

de output of het proces bij een groepswerk, etc.

 

Het is de taak van de leerkracht om te bewaken of alle criteria wel degelijk aan bod komen en

zo het leerproces van de leerlingen te begeleiden.

Samen criteria bepalen voor een taak of opdracht is een mogelijke eerste stap.

Daarna kan de leerkracht beslissen om de criteria zelf te beoordelen of hij kan het evaluatieproces krachtiger maken door de leerlingen nog verder te betrekken bij

het evaluatieproces.

 

Aangezien de leerlingen sterk betrokken waren bij het opbouwen van de criteria is het evalueren aan de hand van die criteria opnieuw een uitgelezen kans om de leerlingen meer te betrekken en de beoordeling betekenisvol te maken.

 

Bij co-assessment is het belangrijk dat de leerlingen en de leerkracht een zeker mate van gelijkwaardigheid kennen.

Co-assessment vraagt wederzijds respect voor elkaars inbreng.

De leerkracht luistert naar de inbreng van de leerlingen en neemt die mee in de beoordeling.Maak jouw eigen website met JouwWeb