Regels feedback geven en ontvangen

 

Regels feedback geven:

Spreek vanuit jezelf. Je begint je feedback dus altijd met ‘ik’.

Zeg iets over het gedrag van iemand. Dus bijvoorbeeld: ‘ik zie’ of ‘ik hoor’.

Vertel welk effect het gedrag van de ander op jou heeft.

Probeer iets te zeggen waar de ander wat aan heeft. Geef geen oordelen

Wacht niet te lang met feedback geven.

Als je feedback gegeven hebt, kun je vragen hoe het overkomt. Herkent de ander

wat je zegt? Je kunt daarbij ook nog zeggen hoe het anders kan.

 

Regels feedback ontvangen:

Probeer goed te luisteren naar wat iemand over je zegt. Daar leer je altijd van.

Laat iemand uitpraten en denk na over wat er gezegd is.

Als je niet begrijpt wat iemand bedoelt, vraag dan om uitleg.

Blijf rustig en positief.

Ga niet in de verdediging maar accepteer wat iemand gezegd heeft. Je hoeft het er

niet mee eens te zijn.

Zie een mening van iemand anders als een kans je verder te ontwikkelen.