Les 2 Wat is een goede spreekbeurt?

 

Lesduur    50 minuten

Lesdoel    Leren wat men verstaat onder een ‘goede’ spreekbeurt.

                  Beoordelingscriteria formuleren.

                  Objectief, kritisch en analytisch observeren van een spreekbeurt

Materiaal   Flappen

                   Voorbeeldfilmpjes


Programma:

Inleiding

Kern

Slot

Wat is een goede spreekbeurt?

Criteria goede spreekbeurt

Beoordeling spreekbeurt


INLEIDING – 15 MINUTEN

Het onderwerp bekend maken; wat is een goede spreekbeurt ?

In een kringgesprek wordt gesproken over spreekbeurten.

 

Twee voorbeeldfilmpjes van een spreekbeurt worden getoond.

Korte bespreking van  de filmpjes.


Kern – 25 MINUTEN

Naar aanleiding van de filmpjes wordt besproken wat wij een goede spreekbeurt vinden.

 

De kinderen worden in kleine groepjes gedeeld ( 3 leerlingen) en schrijven op flappen wat zij verstaan onder een goede spreekbeurt.

 

Nadat de leerlingen hier even de tijd voor gehad hebben, wordt de les klassikaal voortgezet.

Op het bord staat groot SPREEKBEURT.

Ieder groepje levert zijn belangrijkste bijdragen voor een spreekbeurt.

 

Nadat deze bijdragen allemaal om het kernwoord zijn geschreven,

wordt bekeken of al deze bijdragen onderverdeeld kunnen worden in categorieën.

De categorieën waaronder de bijdragen worden verdeeld zijn:

  • inhoud,
  • taal,
  • presentatie en
  • materiaalgebruik

 

De kinderen geven aan welke criteria zij van toepassing vinden om een goede spreekbeurt

op te beoordelen.

De leerkracht hanteert bij de beoordeling eveneens een beoordelingslijst.

Criteria vanuit deze lijst worden zoveel mogelijk door de kinderen aangedragen.

 

Indien nodig stuurt de docent de les zo, dat ook criteria die nog niet genoemd zijn,

de aandacht krijgen.


slot – 15 MINUTEN

Nadat de kinderen een ‘lijst’ van beoordelingscriteria hebben samengesteld,

kan deze lijst uitgeprobeerd worden.

Opnieuw wordt een filmpje met een spreekbeurt getoond,

die nu beoordeeld wordt met de door de leerlingen opgestelde beoordelingscriteria.