Richtlijnen

 

Richtlijnen voor de introductie van co-, self- en peer-assessment

in je klaspraktijk

 

Nieuwe evaluatievormen hanteren vereist van de leerlingen (en van de leerkracht)

dat ze ermee vertrouwd raken.

 

1. Start geleidelijk aan:

voer deze vorm van evalueren in gradaties en op kleine schaal in

tot je als leerkracht vertrouwd bent met het systeem zodat ook de leerlingen gewoon raken om

op deze manier te werken.

Niet alleen de leerling maar ook de leerkracht moet in deze aanpak kunnen groeien.

 

2. Houd iedereen op de hoogte:

zeg aan je leerlingen duidelijk waarom je voor deze vorm

van evaluatie kiest en hoe je dit aanpakt.

Laat duidelijk merken dat het een bewuste keuze is en het niet zo is dat je alles

aan de leerlingen overlaat om tijd te besparen.

Overtuig de leerlingen om constructief mee te werken.

 

3. Maak duidelijke afspraken aan de hand van criteria:

stel concrete en ondubbelzinnige criteria op die gebruikt moeten worden bij de evaluatie.

Aanvankelijk kun je zelf criteria opstellen,

het is echter krachtiger om samen met de leerlingen criteria te bepalen.

 

4. Oefen deze vorm van evaluatie eerst in:

laat je leerlingen eerst vertrouwd worden met deze nieuwe manier van werken, zonder dat het opgenomen wordt in de beoordeling.

Het is belangrijk om hierbij voldoende feedback te geven aan de leerlingen.

 

5. Maak de beoordeling betekenisvol:

gebruik deze evaluatievorm niet als enige en bekijk het als één van de items binnen de eindevaluatie.