Docent: Gebruik resultaten peer-assessment

 

Evaluatievormen die betrokkenheid van leerlingen stimuleren zijn goede instrumenten om leerlingen te leren hun eigen leerproces in handen te nemen.

Hoe en wanneer neem je de resultaten van deze evaluaties mee

in de beoordeling van je leerlingen?

 

 

Een eerste vraag hierbij is waarom je de evaluatie opzet.

Heeft de evaluatie als doel het leren te bevorderen of is ze gericht op een eindbeoordeling?

Als de evaluatie primair op leren gericht is,

neem je de resultaten in eerste instantie mee in je lespraktijk en

de ondersteuning van de leerling.

 

Toch is het belangrijk dat co-, self- en peer-assessment ook een plaats krijgen in

de (eind)beoordeling van leerlingen en in de communicatie naar die leerlingen, hun ouders en de leerkrachten.

Anders wek je de indruk dat deze manier van evalueren niet echt doorweegt

in de uiteindelijke beoordeling van de leerlingen of

met andere woorden dat je ‘harde’ evaluatie belangrijker vindt dan ‘zachte’ evaluatie.