Les 5 Geven van feedback en verbeterpunten

               

Lesduur    55minuten

Lesdoel    Leren reflecteren op eigen kennis en vaardigheden,

                  dit kritisch kunnen analyseren en beoordelen.

                  Objectief, kritisch en analytisch observeren van een product of proces van                                      medeleerlingen en dit beoordelen.

Materiaal   Rap muziek

 

Info docent:

Het woord "rappen" komt uit het Amerikaanse slang en betekent "praten."

Iets vertellen op muziek was al een eeuwenoude traditie bij de Afrikanen.

Vroeger had je de griots, reizende zangers en vertellers, die in Afrika van dorp tot dorp reisden.

 

De rappers van nu zijn hun moderne broers en zussen.

Het begon met DJ's die plaatjes draaien op de wijk feesten in de Bronx

 

Ze vonden het "scratchen" uit. Je zet de naald steeds weer in dezelfde groef van de plaat,

en je krijgt een ritmisch patroon.

Bij dat geluid gingen de DJ's opscheppen, dat ze zo geweldig waren, dat ze zo swingden,

en zie: de rap was geboren.om nooit meer te verdwijnen.

 

Rap, ook wel hiphop genaamd, heeft de volgende kenmerken:

  • Je praat swingend op muziek
  • Je praat een eind weg en gebruikt veel woorden
  • Je gebruikt rijmwoorden, ook middenin de zin (binnenrijm)
  • Je gebruikt woorden die met dezelfde letter beginnen (alliteratie)
  • Je gebruikt woorden die ongeveer hetzelfde klinken (assonantie>
  • Je praat over wat je bezighoudt

 


Programma

Inleiding

Kern

Slot

Rappen

Zelf een rap maken

Klassikale rap

 

Inleiding – 10 minuten

Het onderwerp bekend maken;

beoordelen van elkaars mondelinge, in dit geval muzikale presentaties:

In een kringgesprek wordt gesproken over rappen.

De leerlingen leren over het ontstaan van rap, en dat op deze manier boodschappen

aan de buitenwereld doorgegeven kunnen worden.

 

Stukjes rap worden beluisterd, met daarbij aandacht voor ritme en teksten.

 

Er wordt samen besproken wat rappen is. Is dat moeilijk?

Hoe doe je dat?

Waaruit bestaat een goede rap?

Samen worden de voorwaarden bepaald waaraan een goede rap moet voldoen.

 

In groepjes gaan de leerlingen uiteen om te werken aan een zelfgemaakte rap.

Afgesproken wordt dat de rap een boodschap moet uitdragen.

De tekst bestaat uit vier keer vier tellen.


kern – 25  minuten

De leerlingen hebben zelf een rap gemaakt, en komen bij elkaar om de rap

aan elkaar te laten horen.

Over elke rap mogen de medeleerlingen hun mening geven.

 

Belangrijk is dat deze mening goed onderbouwd wordt.

Wat vind je goed, en waarom?

Of wat vind je minder goed, waarom?

Zijn er misschien verbeterpunten?

Op basis van welke criteria wordt er beoordeeld?

 

Let op dat het belang van een duidelijke boodschap een criterium is,

evenals het ritme waarin de rap is uitgevoerd.

 

Wat vinden de leerlingen bovendien van de presentatie?

Wanneer presenteren de leerlingen een rap goed / leuk?

Wat is minder leuk? Gaat dat ten koste van de rap?


Slot – 15  minuten

Bekeken wordt of de verschillende rap stukjes aan elkaar gevoegd kunnen worden.

Eventueel worden tussenzinnen bedacht om er één geheel van te maken.

De klassikale rap wordt geoefend en eventueel uitgevoerd.Maak jouw eigen website met JouwWeb