Les 6 Feedback ontvangen: Wat kun je ermee doen?

 

Lesduur    45 minuten

Lesdoel    Leren reflecteren op eigen kennis en vaardigheden, dit kritisch kunnen analyseren en

                  beoordelen: self-assessment

                  Vaardigheden leren voor peer assessment:objectief.

                  Kritisch en analytisch observeren van een product/ of proces van medeleerlingen en

                  dit beoordelen.

                  Constructieve peer feedback kunnen geven en toepassen.

Materiaal   Papier / pennen, of

                   laptop


Programma:

Inleiding

Kern

Slot

Feedback geven

Opstel

Evt. voorlezen opstellen


Inleiding – 10 minuten

Het onderwerp bekend maken; feedback geven en ontvangen

 

In een kringgesprek wordt gesproken over elkaar feedback geven.

Nadat de leerlingen samen gerapt hebben, en elkaar op grond van muzikale prestaties feedback hebben gegeven, blijkt dit niet eenvoudig.

 

Als je weet waarop je moet letten, kun je de plus- en minpunten aanwijzen, maar

dit constructief verwoorden is moeilijk.

 

Nu wordt de vertaalslag dan ook naar spreekbeurten gemaakt.

In het gesprek komen we terug op de beoordelingscriteria ten aanzien

van een goede spreekbeurt.

Ook het kunnen inschatten van eigen kunnen en het geven van feedback worden aangehaald.


Kern – 25 minuten

De leerlingen beschrijven in een opstel hun ideeën en gevoelens over een goede spreekbeurt.

Ze vertellen wat ze er leuk, spannend, moeilijk of eng aan vinden,

en wat ze ervan vinden om feedback te krijgen.

Per categorie (taal, inhoud, presentatie, en materiaalgebruik) beschrijven ze welke criteria volgens hen het meest belangrijk zijn, en welke zij nu goed toepassen.

 

Ook geven zij aan wat binnen hun voorbereiding of uitvoering verbeterd zou kunnen worden.

 

Ze beschrijven bovendien wat zij ervan vinden om feedback te krijgen,

welke feedback ze verwachten, en

wat ze met deze feedback (zouden) gaan doen.


slot – 10 minuten

De opstellen worden ingeleverd.

Degene die wil mag zijn opstel voorlezen.

Eventueel kunnen alle opstellen uitgewisseld worden.